Nasuvinsaren eta Lekunberriko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena onartuta

Martxoaren 31n, ostegunean, egindako azken Ohiko Osoko bilkuran, Udalak Nasuvinsaren eta Lekunberriko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena onartu zuen, eraikitako inguruneen berroneratze energetikorako proiektu bat abian jartzeko. Horren bidez, bizitegi-parke pribatuaren, eta, bereziki, etxebizitza kolektiboen, energia berriztatzeko jarduketak dinamizatu nahi dira, birgaitzearen arloko jarduketen bidez, energia-eraginkortasunerako.

Hitzarmen honen xedea da administrazioen arteko lankidetza goreneko esparru bat ezartzea, hautatutako bizitegi-parkeko energia-berroneratzeko proiektuetan dinamizazio- eta laguntza-lanak egin ahal izateko.

Hitzarmen honek bi helburu ditu:

• Jarduera koordinatuak abian jartzen laguntzea, honako helburu hauekin:

O Egoitza-eraikinen birgaitze energetikoa.

O Instalazio termikoak hobetzea, eraginkortasun handiko instalazio alternatiboak sustatuz.

O Eraikinetan energia berriztagarriak sartzea.

O Erabilera publikoko espazioa hobetzea eta egokitzea.

• NASUVINSAk parte hartzeko eta Laguntza Teknikoko Zerbitzua emateko baldintzak eta LEKUNBERRIko Udalaren parte hartzeko baldintzak arautzea.

Hitzarmen horri esker, Lekunberriko 100 etxebizitza baino gehiagok Esku-hartze Globaleko Proiektuak (PIG) doan egiteko aukera izango dute, berrikuntzak kontratatu aurreko fase gisa.

Udalak, hitzartutako programaren beharrei erantzuteko baliabide teknikoak, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak jartzeko hitzarmenean parte hartzeaz gain, GPIen kostuaren % 25 finantzatzen du, tokiko bizitegi-parkearen energia-birsorkuntzaren aldeko apustu garbia eginez eta tokiko erakundeak bertako bizilagunei helburu horretan lagunduz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email