Lurralde kontribuzioaren gaineko zergaren ordenantza fiskala aldatzea familia ugarien hobarietarako

Azken osoko bilkuran, hasierako onarpena eman zitzaion familia ugariei hobariak emateko lurralde-kontribuzioaren gaineko zergaren ordenantza fiskalaren aldaketari. FNMCren (Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaordenantza-proposamena hartu da oinarritzat, eta Nafarroako udalei helarazi zaie. Horren bidez, gizarte-estaldura eman nahi zaie familia ugariei, batez ere premia handiena dutenei, errentaren araberako ekarpenean hobariak emanez.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email